Sunday, August 8, 2010

אמונה ותפילה זו הנוסחה

אמונה ותפילה זו הנוסחה

מסר לשבוע של כח אב
אלול הולך ומתקרב ואנחנו כבר ממש יכולים לשמוע בליבינו את תקיעת השופר. אנשים כבר מתכננים את ראש השנה, כרטיסים לאומן כבר קונים.. ועם הכל יש המון מתח באוויר. החום משפיע מאוד אין מה להגיד, הוא רק מוסיף למתחים שכבר קיימים בחיינו
.
הילדים מתרגשים או לחוצים לקראת החזרה ללימודים, והחיים ימשיכו רגיל כנראה. אבל המתחים חזקים. יש יותר ויותר בשורות קשות לאחרונה, יותר צער יותר קושי ומריבות בעם ישראל ככלל, בתוך כל קבוצה וקבוצה בחיק המשפחה, בין חברים... מה עושים? יש הרבה שלא מוצאים את זיווגם, הרבה שסובלים מכל מיני ענינים אישיים. מה עוד נותר לעשות? ראשית, לא להתייאש! אמנם משיח מתעכב, אמרו לי שהוא כבר היה אמור להגיע אבל צדיקים גדולים כמו רב ברלנד ורב קוק התפללו שמשיח יתעכב עוד קצת כדי שיותר יהודים יזכו לחזור בתשובה ולזכות למשיח בע"ה. אז הוא ממש בדרך ויש עוד עיכובים ופשוט אסור שנתייאש.
אמונה ותפילה זו הנוסחה.
אני יכולה להגיד לכם בביטחון שראיתי ממש ישועות גדולות ביותר כשהתמסרתי לנוסחה הזו, בדבקות רבה ובעקשנות גדולה. רק שלא אתייאש הזכרתי לעצמי שוב ושוב לאורך התקופות הקשות בחיי. ואמנם לפעמים הישועה באה רק אחרי שנתיים שלוש ולפעמים יותר אבל רק ה' יודע כמה זמן אדם צריך לעבור כל תקופת ניסיון וצער ולאחר כמה תפילות הישועה תגיע. אבל זה עובד. נכון שחלקינו גדלנו עם אמונה זו אבל כולנו צריכים לזכור את זה להתחזק באמונה ובביטחון ולא להתייאש בשום אופן.
אני אספר לכם סיפור קצר שעד היום מחזק אותי כל פעם שהיצר הרע רוצה לשכנע אותי שיש מקרים בהם גם התפילה כבר לא תעזור, כגון עם בן משפחה חולה סופני כל מיני בעיות רציניות שעל פי טבע נראים ממש ענין של ייאוש וחוסר אונים.
מסופר על תינוק שהיה חולה אנוש ואמו שלחה את האבא לרבי נחמן שיתפלל עליו ויבקש רחמי שמים. האבא הלך לרבי אבל רבי הסביר לו שכבר הוכרז בשמים שהילד הזה הגיע זמנו. האבא חזר עם הבשורות הקשות לאשתו. כשהיא ראתה את המבט הכואב בעיניו היא הבינה. אבל, למרות שפה צדיק גדול אמר שכך הוכרז בשמים בכל זאת האמא ישבה ליד כורסת הילד כל הלילה והתפללה עליו בדמעות ובכוונה רבה. בבוקר ראתה שהילד פתאום רגיש טוב. האבאב חזר לרבי לבדוק את פשר הדבר והרבי אמר לו שאתמול גורלו של הילד היה חתום. אבל בזכות התפילה של האמא הילד זכה להמשיך ולחיות בשלום.

כמה חשב לנו לזכור ששום דבר בשמים אינו סטטי. הכל יכול להשתנות ברגע. ישועות ה' כהרף עין. אז אל תתיאשו, תתעקשו ותמשיכו בתפילותיכן ותתחזקו באמונה כל הזמן כל הזמן. ובע"ה תתקבלנה כל תפילותיכן לברכה ולטובה.

No comments: