Thursday, April 29, 2010

לכבוד ל"ג בעומר

Note: The English translation for this message can be heard at 97225711222 extension 5

מסר חיזוק לכבוד לג בעומר ולזכר רבי שמעון בר יוחאי הקדוש

חשבתי לעצמי על לג בעומר והמחשבות התגלגלו מלג בעומר שנה שעברה, לטרגדיות הנוראיות שהתרחשו במירון, או בדרך יותר נכון ואז נזכרתי במשהו שמאוד מאוד כאב לי לראות וזה דבר שקורה כל יום בכל זמן ובכל מיני מקומות ומצבים.

נזכרתי שכשהייתי לפני שנה וחצי בקבר רחל ביום פטירת רחל אמנו, היה כמובן צפוף מאוד בקבר וכולם נדחסו ונדחסו. ומה שכאב כל כך זה לא הרמיסות שכל אחת רמסה את רגליה של השניה, נשים שם דחפו בכח, צעקו וכל מה שהיה אכפת להם באותו רגע היה שהן רצו להגיע עד לקבר עצמו.

אני עמדתי בצד, מחוץ לכניסה, התפללתי אך לצערי לא הצלחתי להתמקד בתפילות כל הזמן כי פשוט כל כך כאב לי מה שהתרחש שם וקול קטן בתוכי רצה פשוט להתפרץ ולצעוק, "נשים! האם אתן באמת חושבות שרק אם תגענה בקבר עצמו, אז ה' ישמע אתכן ויושיע אתכן? האם אתן סבורות שה' רוצה בכלל לפתוח לכם את שערי השמים כשאתן דוחפות אחרות ללא רחמים, אפילו זקנות שקשה להן לעמוד, ואתן דוחפות אותן? האם התפילה שלכן יותר חשובה מהתפילות של שאר הנשים שטרחו ובאו לכאן היום לבקש רחמי שמים???"

כמובן שמסיבות ברורות, לא פתחתי את הלב ולא אמרתי דבר. אבל עכשיו, עוד לפני שאתן נוסעות למירון, לקבר של הצדיק והתנא הקדוש, קחו לכם כמה רגעים להכנה נפשית. אני מבטיחה לכן, שאם לא תדחפו פנימה, אם תשארו בשקט ובענווה מאחורה, שהקב"ה יהיה אתכן שם, מאחורה, וישמע לכל מילה שיצא מלבכן. תארו לכן את משה רבינו או רחל אמנו. מה הם היו עושים? האם לא נכון לצפות שהיינו מוצאים אותם מאחורי כולם? ולכן, דווקא הצדיקים נמצאים מאחורה. ואת התפילות של אלו שמכבדים את חבריהם, ה' הכי אוהב.

כתוב ב גמרא סוטה דף ה עמוד א: כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולם

הרי מי שדוחף את עצמו קדימה הוא חושב שתפילותיו יותר חשובות מתפילותם של אחרים. זוהי חד משמעית גאוה, לא עלינו. וממילא אם נדחוף אחרים או נכעס על כולם, ה' לא יפתח לנו את השערים, ואז, מה הטעם?

זוהי נקודה למחשבה חשובה, שתקחו אתכם בע"ה למירון או לקבר שמעון הצדיק, או כל מקום אחר בין שבקדושה או בין שבגשמיות, כמו תור בסופרמרקט. ואם תוכלו להעביר את הדברים הלאה, באוטובוסים וכו, תזכו לעזור ליהודים אחרים לא ליפול במלכודת הזאת של היצר הרע, שנובע אך ורק מתוך גאוה.

ולסיכום אני רוצה לקרוא לכן כמה פסוקים בענין גאוה מספר המידות של הרב נחמן:

אין משיח בא עד שיכלה גאוה מן העולם.

על ידי גאוה בא רעב לעולם.

על ידי גאוה בא לפחד.

סגולה לבטל גאוה, שישתתף בצרתן של ישראל

ו סגולה לבטל גאוה, ליתן צדקה.

נשים יקרות אני מאחלת לכן שבוע טוב וחג שמח בלג בעומר ושכל תפילותיכן ייענו לטובה.

No comments: