Wednesday, March 4, 2009

יום ששי יב טבת

יום ששי יב טבת
תראו איך היצר הרע עובד: אנשים שהכירו אותי מלפני כמה שנים ראו איך שהתפטרתי מהפאה ושמתי עלי שאל ארוך לשם צניעות, נבהלו ממני וחלקם ממש העירו לי על זה ומישהי אמרה שהשאל וכו זה לא יהודי. ה' ישמור אותה, איזה בלבול בדור שלנו. אצל הגויים או החילונים - שיחיו עד המשיח והלאה, לאף אחד לא מענין אם מישהי תלבש מכנסיים משנות ה70 או גינס צמוד או חליפה מיני או מכנסיים פריקיות של ההיפים. אבל פה בין הדתיים - כל עוד שזה צנוע ועל פי הלכה, למי אכפת אם מישהי שמה עליה שאל או אפילו אוהל אם בא לה? מי אנחנו שנשפוט אחד את השני? תוכחה מותר לתת על פי התורה רק ליהודים שלא מקיימים מצוות ואפילו זה מותר רק מי שלא ירחיק יותר את היהודי על ידי התוכחה. ראיתי שכתוב בכתבה יפה שאם נדון אנשים לכף זכות לא נתרגל לדבר לשון הרע. רבנים אמרו לאחרונה שאם נתחזק בלשון הרע (ואחרים אמרו על צניעות) נוכל אולי להציל את החיילים שלנו. וזה כמובן למי שכבר שומר מצוות. מי שלא ומתחיל עכשיו לשמור מצוות נחשב כאחד שהציל חיים. מי יודע אם חייל שהיה אמור למות ובנס ניצל זה לא בגלל התשובה שאתם עשיתם עכשיו? או תינוק שהיה אמור למות ממחלה וכד שבנס פתאום ניצל?

No comments: