Tuesday, March 3, 2009

יום רביעי ד טבת

יום רביעי ד טבת
לא ייאומן. מצד אחד , לא יאומן שהנבואות ממש מתגשמות. ראו צפניה ב ד. ועוד יותר לא יאומן העיוורות של הציונים. השרה לבני, תחי'ה, אומרת לחדשות של בריטניה שלאחר שאלפי רקטות נפלו על ישראל ב 7 שנים האחרונות רק 20 קרבנות לצד היהודי. נו... באמת, יש לזה הסבר הגיוני? אולי גם זה בזכות צה"ל? בטח החיילים היקרים שלנו נשפו על הרקטות וגרמו להם לנחות איפה שלא היו אזרחים... ברור... למה? למה שוכחים את אבינו שבשמים? אוליאנחנו נושמים בזכותת הצבא והציונים? אולי הם מעניקים לנו אוויר לנשימה ואוכל למחיה...

תתפללו, חברים. עוד ימותו הרבה מיקירינו חס וחלילה אם לא יתעוררו כולם. תצטרפו לשק ואפר בכותל בעשרה בטבת. לפני שיהיה מאוחר מדי ושערי שמים ייסגרו, שלא נדע!

No comments: