Tuesday, December 9, 2008

יום שלישי ה כסלו

יום שלישי, ה' כסלו

שתי דברים להיום:

קודם כל, שלשום היה תקשור ועוד לא קיבלתי אותו, אבל נראה לי שהם יגידו משהו דומה למה שאני אומרת עכשיו: שמעתי סיפור שפעם אליהו הנביא לקח את רבי יהושוע (?) והראה לו חנות של בשר כלבים, מלוכלך, מחירים יקרים מאוד, וכו, והחנות היה מפוצץ בקונים. אח"כ הוא לקח אותו לחנות של בשר מעודן ברמה הכי נקייה וטובה שיש, מחירים מוזלים, והחנות היתה כמעט ריקה מקונים. הרב היה בהלם ולא הבין. אליהו הנביא הסביר לו שככה זה עם המצוות והיצר הרע. המצוות לא עולים יקר והשכר שלהם חוצה גבולות. והיצר הרע שממש עולה לאדם ביוקר, העבירות, אנשים ממש נמשכים אחרי זה כאילו שזה יהלומים. למה אנחנו רצים אחרי כסף, אחרי הגויים ומנהגם )כגון כל אלו שרצים לחו"ל למצוא רוחניות של כאילו - כמו בהודו, או עוד דרכים לעשות כסף אך רוב הדרכים קשורים איכשהוא לטומאה, נשים, גויים, כסף וכד' ( אחרי הסוף שלנו? הרי כל זה יוביל רק לסוף מר וכואב מאוד? למה לא לעשות תשובה, לרוץ אחרי מצוות, מידות טובות, אהבת אחים, וחיי נצח מיוחדים מעבר לחלומות היפים ביותר שלנו? למה? אם זה ברור שלא נרצח, אז למה זה לא ברור שנשמור שבת, שלא נדבר לשון הרע ונלבין פני אחינו, שנשמור כשרות? כי רצח זה הגיוני והשאר זה לא? הרי רק לפני 300 שנה הגויים חשבו שגם רצח זה הגיוני. הם הרגו עניים ומסכנים כי גנבו פת לחם עלוב וכד'. כל התורה זה הגיוני כי כל כולו רק טוב. טוב לעצמינו, אחד לשני, וטוב לקב"ה ולעולם. איך לא רואים את זה?

והדבר השני:

מה שקרה בבומביי, הי"ד של היהודים הקדושים, זה מזכיר לי את השואה. היהודים הגרמנים רצו כל כך להיות כמו הגויים, שבסוף הקב"ה היה חייב להראות להם מיהם בדיוק הגויים. ואנחנו יודעים שכל כך הרבה יהודים נוסעים להודו, לחפש את עצמם, לחפש כאילו רוחניות... והנה, גויים בהודו הראו לנו בדיוק מה שווה החיפושים האלו. ה' ישמור. מוזר, לא ידעתי שיש מוסלמים הודיים. תמיד קישרתי את ההודים להינדו והעבודה הזרה האובסקורית שלהם. אבל הנה, אנחנו לא יכולים לברוח. שום מקום בעולם כבר לא בטוח. הגויים הרצחניים ימצאו אותנו גם במקומות לא צפויים כמו הודו. יהודים בחו"ל, תתעוררו! תברחו משם מהר ובואו לפה? למה להשאיר עוד יתומים ואלמנים?!

No comments: