Sunday, December 14, 2008

יום ראשון 14.12.08

יום ראשון 14.12.08
לשנים היוהדיות הקדושות,
עלה לי רעיון חדש לשיעור. קוראים לזה "מרדכי או אחשוורוש. חשבתי על זה שתראו לאיזה סוג של אישה גברים כמו אחשוורוש נמשכים: היא היתה יפה, פרוצה, משכה גברים וכד' ואסתר היתה בדיוק הפוך. אחשוורוש בכלל לא היה נמשך לאסתר הצדיקה שהיתה צנועה ופשוטה מאוד אך הקב"ה עשה נס שהוא ירצה אותה. כמו שהוא חיזק את לב פרעה כך גם פה הוא התערב. רק גברים צדיקים כמו מרדכי הצדיק נמשכים לנשים צדיקות כמו אסתר. )הרי יש מדרש שאומר שהם היו נשואים(עכשיו, נשים יקרות, תחשבו לכם ותחליטו, איזה סוג של גברים היתתן רוצות שיעריכו אתכם ושימשכו אחריכן )לרווקות (? גברים כמו אחשוורוש שרצים אחרי האיפור, הבושם והשיער היפה או גברים כמו מרדכי הצדיק
?
נראה לי שזה אומר הכל

No comments: