Tuesday, December 2, 2008

כסלו תשס"ח

יום שני, ד כסלו תשס"ח
קיבלתי היום התעוררות אדירה כמו סטירת לחי
כבר מסוכות רציתי לתקשר עם האוטיסטים כדי לשאול למה אדום לא נחרב עד הושענא רבה, כמו שהם אמרו, למרות ששוב פעם, אם תקראו את התיקשור הרביעי שהיה לי איתם תראו שהם כתבו בפירוש שהם לא נביאים ושלמרות שככה נראה להם הקב"ה יכול להאריך או לקצר את הזמן לפי רצונו, אבל רציתי לדעת מה להגיד לאנשים. באמת, אנשים שואלים למה לא נחרב עדיין אדום ולא ידעתי אם זה בגלל שה' נותן לנו עוד זמן לעשות תשובה או שפשוט, שוב פעם, הזמן שנראה לאוטיסטים הוא לא תמיד מדוייק. בכל מקרה, המתקשר אמר שהבעיה היא שאנשים רוצים רק להתעמק בנושא של המלחמה, מתי יהיה ואיך ואם בכלל וכו, ולמרות שהם חשבו שזה יהיה עד הושענה רבה הם לא עשו עד אז תשובה שלימה, אז לדעת את תווך הזמן זה כנראה לא משפיע לכאן או לכאן. ובאמת, אני עכשיו מרגישה שהקב"ה רצה לראות כמה אלו שכן הושפעו מהבשורות שאנחנו בסוף הגלות וכו, כמה הם באמת רוצים לעשות את רצון ה' לשמה. והרי יהיו לנו יותר זכויות אם נעשה את זה לשמה. אז הנה, עכשיו אני לובשת שאל. האם בגלל שאדום לא נחרב, אפסיק עם השאל? הרי לא קל להיות היחידה בשכונה שלבושה עם שאל... אבל עניתי לו, בטח שאני לא מורידה. אז הוא שאל "אז למה את פחות מתאמצת לקרב בזמן האחרון, פחות שיעורים למשל בבית שלי... ואמרתי שאני מרגישה מוזר בגלל שאני לא יודעת מה לענות לאנשים על ענין חורבן אדום.
טוב, הבנתי בעצמי שגם האוטיסטים אולי לא יודעים בדיוק מה התכניות של הקב"ה, רק שבעיקרון אנחנו בתקופת הגאולה - או הכוונה -מה שמתרחש בדיוק סמוך לגאולה השלימה, בע"ה ושזה מספיק לנו לדעת בשביל להבין שעכשיו זה הזמן לתשובה וגם להתקדמות רוחנית. הצעד שלקחתי של לבישת השאל הוא צעד נכון לשם שמים ורק ההתחלה. כל פעם שאני שומעת על עוד דרך לעלות רוחנית אני משתדלת. כמובן שאני עוד לא צדיקה, עוד יש לי תאוות שטוטיות (אוכל וכו( ועוד יצרים להתגבר עליהם, כעס, פליטות פה לא במקום, לשון הרע ודברים כאלו שבאמת, רבי נחמן אמר שאדם לא יכול לקפוץ דרגות, אלא לאט לאט. אבל בואו נגיד שזה שאנחנו ממש משתדלים, יותר מבעבר, זה מה שה' רוצה עכשיו
בהצלחה לכולנו, שבאמת סוף סוף נעשה הכל לשם שמים ונזכה לגאולה במהרה ברחמים

No comments: