Saturday, April 10, 2010

חיזוק באמונה

הנה מהמסרי חיזוק שלי לאחרונה שהשמעתי לנשות ישראל בטל החדש (025711222) של הארגון שלנו "השיבינו" חיזוק והכוונה לאנ"ש

מסר חיזוק בנושא אמונה

לפני כמה שבועות, אחרי מקרה מסוים שאירע, גיליתי שככל שנעבוד יותר קשה כדי לעקור את החוסר אמונה מליבינו, כך נצליח יותר למצוא אמונה. למה אני מתכוונת.

לפני כמה זמן שמעתי מישהוא אומר "אני מכרתי את הדירה שלי באותו יום שקניתי את הדירה החדשה." הוא רצה להראות איזה מזל היה לו.

המחשבה, או בעצם הרגש הראשון שנכנס בליבי, כששמעתי את האדם הזה היתה פליאה. "וואו" חשבתי לעצמי בפלא. רק שבועיים או 3 לאחר המקרה הזה יצא לי להרהר בנושא. ואז פתאום הבנתי ש "פליאה" זה בעצם חוסר אמונה.

אותו אדם רצה להראות איזה מזל היה לו ולהפליא את שומעיו. אמנם מזל זה ביטוי ביהדות כמו שאנחנו מברכים אחד את השני ב "מזל טוב", אך האמת, אם נהרהר יותר עמוק בעינין ונחשוב למה אנשים מתכוונים כשהם אומרים "איזה מזל", נבין שאנחנו משייכים את המילה למקריות. כאילו שהמזל הוא דבר בלתי נשלט, שהוא אירע "במקרה" במרחאות.

הביטוים "איזה מזל" ו "במקרה" יותר מדי נמצאים בשימוש בדורינו. אך מה המשמעות באמת? אנשים שלא מאמינים 100% בקב"ה וביכולתו הבלתי מדיד והאינסופית קוראים למשהו שקרה להם מקריות. וגם אם הם קוראים לזה "מזל" הם לא מודעים לכך שמזל טוב ורע זה גם משמים. אצלם, מזל זה גם מקריות בלתי נשלטת. כשהגויים משתמשים במילה "מזל" כמו "לאק" באנגלית, הם מתכוונים שזה היה במקרה. הם מדברים הרבה על "הגורל". הם אומרים "הגורל הביא אותי למצב כך וכך".

יש שתי מילים בעברית שמאוד דומים אך המשמעות שלהם מבחינה רוחנית היא הפוכה לגמרי.

יש "להתפעל" שזה אומר להתפעל מנפלאות הבורא, מכל החסד שהוא עושה לנו ומכל דבר שקשור לבורא העולם.

ויש "להתפלא" שזה אומר שהאדם מופתע ממשהו. אך כשאנחנו שומעים על דבר מופלא שקרה לבן אדם, אין להתפלאות זה חוסר אמונה. הרי הקב"ה יכול לעשות כל דבר שרק עולה לנו בראש והרבה יותר ממה שלא עולה לנו בראש. ולכן, אם אדם מופתע, בין אם זה לטובה ובין אם זה לרעה מדבר שקרה, הוא כאילו לא מאמין שהקב"ה יכול לעשות הכל.

אני לא מתכוונת להתפלאות ממשהו שאדם עושה. אלא רק ממשהו שקרה לאדם שלא היתה בשליטתו. כשהבנתי את הדבר החשוב הזה אוטומטית קיבלתי עלייה וחיזוק באמונה בקב"ה.

עכשיו, במיוחד בתקופה קשה זו שמלאה בניסיונות קשים ומבולבלים, עכשיו הקב"ה דווקא בוחן אותנו בעיקר בנושא של אמונה וביטחון. ולכן חשוב נורא שננסה כל הזמן למצוא את הדברים שלוקחים לנו את האמונה והביטחון ולזרוק אותם. וכמובן שהשיטה לעשות זאת מתחיל בתפילה, שעל הנושא הזה הרחבתי בשיעור לנשים בשלוחה אחת,. חשוב מאוד שנבקש מה' שיתן לנו אמונה וביטחון. כמו שכתוב "השיבינו ה' אליך, ונשובה." אנחנו צריכים קודם לבקש מה' שיחזיר אותנו אליו ואז הוא יפתח לנו את השערים.

No comments: