Sunday, March 8, 2009

עדויות ממי שחווה מוות קליני

עדויות מצמררות מיהודי שחווה מוות קליני

מתוך הסרט, "הסוף" של בחגוי הסלע: (0504113653 למי שמעונין להפיץ אמת)

לפני מספר שנים, משה לוי, מצרפת, חווה מוות קליני. על פי הצווי שניתנה לו בשמים, הוא מספר בהרחבה מה ראה בשמים ובגיהינום ומה שאמרו לו להבהיר לנו:

בענין צניעות:

"...לגבי בגדים שהולכים הנשים צמוד לגוף, ורואים לבחורה את הצורה שלה זה גהני גהנום! היא תיכנס, והוא עם החנות שלו (הכוונה לבעלי חנויות שמוכרים בגדים אלו).

אין מה לעשות, בורא עולם שונא את זה! לכן באתי להגיד לכם, שונא את זה! את הבנאדם שמוכר את זה – שונא אותו, הראו אותו שהוא מנודה, יש חדרים למעלה, כל אחד שעשה, מכר סחורות לא נכונות, בלי רשות של הלכה הוא מנודה בחדרים, הוא לא זז, אין לו זכות דיבור. "מספיק ציערת, אנחנו נצער אותך לבד בחדר, לבד, סגור." יש עונש על זה...

וגם הנשים שלובשות את הבגדים האלה, את הפאות האלה וחושבות שזה...(עשה תנועות בידים- הכוונה: "חושבות שזה צנוע") באמת מפחיד! הראו איך אישה מכינה את עצמה ללכת לרחוב כמו מלכת היופי, דתיה גדולה הולכת שמה להראות את יופיה לכמה גברים אחרים שהם לא בעלה, ובעלה בכולל מסכן, תמים מאוד, והוא שיושב, גם את הגיהינום יקבל. פלא פלאים? מפחיד? מי שלא מאמין ישאל אותי אחר כך, אני אפגש איתו...

למה הוא בגיהינום? כי הוא נותן רשות לאשתו להכשיל את הרבים. באיזה רשות?! קודם כל, יעזוב את הגמרא שלו לבית שלו ויטפל בבגדים שלה, (שיהיו) בגדים יותר פתוחים קצת שלא נראה את הגוף של הגברת– "זה יותר גרוע מחילוניות", כך אמרו לי (בשמים): חילונית הולכת על כל הקופה. טוב, בסדר, אז מסכנה. אבל זאת (החרדית) הולכת, מתחילה עם השמלות שלה, ופוזות עם עגלות, הולכת ברחובות, אתה רואה מה שאתה רואה (דהיינו את הצורה של הגוף וכו), זה מדהים, וזה בגדים מאוד יפים, וזה מושך. אתה רואה כבר את הגוף שלה, איך היא נראית ממש! ולמעלה שונאים את זה! את מה שמכשיל..., מה שבורא עולם צועק על זה – זה זה! ואותן פאות שהן לובשות, זה שיער אמיתי כמעט, וכובעים יפים... בקיצור מה שבולט לאישה ומה שגורם שהגבר יסתכל ויתעניין בזה, היא בבעיה. כובע, פאות, הלך עליה!

אז מה? איך היא תתלבש?

"בבית" אמרו לי, "תתלבש מאוד יפה כמו מלכה, בבית, כן. בחוץ, סמרטוטים! שלא יסתכלו עליה ולא ישימו עין עליה. זו הצדקת! איך היא יוצאת עם השמלה הזאת והפאה הזאת או עם כיסוי ראש שלא מכסה הכל..." זה מפחיד מאוד. למעלה, זה פחד מוות! היא משפיעה על חצי עיר, והיא העיקר יפה! למעלה היא לא תהיה יפה. שמה ישימו אותה בתוך הסיר השחור וישרפו אותה שמה. יעשו לה גיהינום בגלל הפאה שלה. את הכל בגלל שהיא התכוונה לצאת מהבית להכשיל את הרבים. "אין לה שום זכות!"

פתאום ראיתי איזה אשה אחרת שהייתה מראה את הרגליים שלה, את השוק היפה, תפסו אותה ברגליים, ככה לקחו את הגוף שלה, העיפו אותה קדימה כמו איזה סמרטוט, כמו איזה שטיח תלו אותה על הברזלים, והדם זורם, והיא צועקת. תולים אותה, לא עושים שום חשבון..."

בת ישראל, אחותי היקרה מכל, מה יעלה בגורלינו אם מחר נמות, ח"ו, ולא עשינו תשובה?!

(מי שמעונין לעזור בהפצת שיעורים ואמת והכנה לגאולה, בע"ה, 0506751379)

No comments: