Thursday, November 8, 2007

מה זה יהדות? הקדמה

מה זה יהדות, תכלס? מסורת? הנה ההסבר

יהדות? הקב"ה? עבודת ה'? מה זה?


ברוך ה' יש יהודים טובים שיודעים שישי בורא לעולם אבל פשוט מבולבלים.

יש הרבה אנשים שיודעים שהם יהודים, כי זה במסורת של משפחתם אך לצער הרב, בזה נגמר הידע.

היהודים הטובים האלה רוצים להגיע לימות המשיח אך גם זה בשבילם רק מסורת. ולכן החלטתי לכתוב פרק עם הסבר בסיסי על יהדות, על הקב"ה ומה זה לעבוד את ה'. ס

הקדמה:

רקע: כפי שאתם יודעים, ה' ברא את העולם כולו. הוא נתן את התורה למשה רבינו ומשה לימד את התורה לבני ישראל כשהיו במדבר.

"משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושוע, ויהושוע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים: הוו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סיג לתורה." (אבות 1,1) ס

יהושוע: יהושע בן נון היה מנהיג עם ישראל בתקופת כיבוש הארץ, משבט אפרים והנהיג את עם ישראל לאחר מותו של משה רבינו.

כנסת הגדולה: קבוצה של נביאים וחכמי ישראל שעשו סדרים ותקנות בעינייני הדת, הם פעלו התקופת עזרא ונחמיה עד תקופת שמעון הצדיק.

מאיפה אנו יודעים שה' רצה שנשמע למפרשי התורה ולרבנים בכל דור ודור?
דברים, י"ז, ט-י"ג:

ט וּבָאתָ, אֶל-הַכֹּהֲנִים הַלְוִיִּם, וְאֶל-הַשֹּׁפֵט, אֲשֶׁר יִהְיֶה בַּיָּמִים הָהֵם; וְדָרַשְׁתָּ וְהִגִּידוּ לְךָ, אֵת דְּבַר הַמִּשְׁפָּט.
י וְעָשִׂיתָ, עַל-פִּי הַדָּבָר אֲשֶׁר יַגִּידוּ לְךָ, מִן-הַמָּקוֹם הַהוּא, אֲשֶׁר יִבְחַר יְהוָה; וְשָׁמַרְתָּ לַעֲשׂוֹת, כְּכֹל אֲשֶׁר יוֹרוּךָ. יא עַל-פִּי הַתּוֹרָה אֲשֶׁר יוֹרוּךָ, וְעַל-הַמִּשְׁפָּט אֲשֶׁר-יֹאמְרוּ לְךָ--תַּעֲשֶׂה: לֹא תָסוּר, מִן-הַדָּבָר אֲשֶׁר-יַגִּידוּ לְךָ--יָמִין וּשְׂמֹאל. יב וְהָאִישׁ אֲשֶׁר-יַעֲשֶׂה בְזָדוֹן, לְבִלְתִּי שְׁמֹעַ אֶל-הַכֹּהֵן הָעֹמֵד לְשָׁרֶת שָׁם אֶת-יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, אוֹ, אֶל-הַשֹּׁפֵט--וּמֵת הָאִישׁ הַהוּא, וּבִעַרְתָּ הָרָע מִיִּשְׂרָאֵל. יג וְכָל-הָעָם, יִשְׁמְעוּ וְיִרָאוּ; וְלֹא יְזִידוּן, עוֹד.


בוודאי שמעתם על הרמב"ם... כדאי מאוד לקרוא את ההקדמה בספרו "משנה תורה". הנה חלקים מההקדמה: ס
א כל המצוות שניתנו לו למשה בסיניי--בפירושן ניתנו, שנאמר "ואתנה לך את לוחות האבן, והתורה והמצוה" (שמות כד,יב): "תורה", זו תורה שבכתב; ו"מצוה", זה פירושה. וציוונו לעשות התורה, על פי המצוה. ומצוה זו, היא הנקראת תורה שבעל פה.
ב כל התורה--כתבה משה רבנו קודם שימות, בכתב ידו. ונתן ספר לכל שבט ושבט; וספר אחד--נתנהו בארון לעד, שנאמר "לקוח, את ספר התורה הזה, ושמתם אותו, מצד ארון ברית ה' אלוהיכם; והיה שם בך, לעד" (דברים לא,כו).
ג והמצוה, שהיא פירוש התורה--לא כתבה; אלא ציווה בה לזקנים וליהושוע ולשאר כל ישראל, שנאמר "את כל הדבר, אשר אנוכי מצווה אתכם--אותו תשמרו, לעשות . . ." (דברים יג,א). ומפני זה נקראת תורה שבעל פה.
ד אף על פי שלא נכתבה תורה שבעל פה, לימדה משה רבנו כולה בבית דינו לשבעים זקנים; ואלעזר ופינחס ויהושוע, שלושתן קיבלו ממשה. וליהושוע שהוא תלמידו של משה רבנו, מסר תורה שבעל פה וציווהו עליה; וכן יהושוע, כל ימי חייו לימד על פה.
ה וזקנים רבים קיבלו מיהושוע, וקיבל עלי מן הזקנים ומפינחס; ושמואל קיבל מעלי ובית דינו, ודויד קיבל משמואל ובית דינו. ואחייה השילוני, מיוצאי מצריים היה ולוי היה, ושמע ממשה, והיה קטן בימי משה; והוא קיבל מדויד ובית דינו.
ו אלייהו קיבל מאחייה השילוני ובית דינו, ואלישע קיבל מאלייהו ובית דינו, ויהוידע הכוהן קיבל מאלישע ובית דינו, וזכריהו קיבל מיהוידע ובית דינו...
יא רבן גמליאל הזקן קיבל מרבן שמעון אביו, בנו של הילל; ורבן שמעון בנו קיבל ממנו, ורבן גמליאל בנו קיבל ממנו, ורבן שמעון בנו קיבל ממנו. ורבי יהודה בנו של רבן שמעון, זה הוא הנקרא רבנו הקדוש, והוא קיבל מאביו, ומרבי אלעזר בן שמוע ומרבי שמעון חברו.
וכן הלאה.
"כה גם יתבאר מהם דברים שגזרו חכמים ונביאים שבכל דור ודור, לעשות סייג לתורה, כמו ששמעו ממשה בפירוש "ושמרתם את משמרתי" (ויקרא יח,ל), שאמר עשו משמרת למשמרתי.
כו וכן יתבאר מהם המנהגות והתקנות שהתקינו או שנהגו בכל דור ודור, כמו שראו בית דין של אותו הדור, לפי שאסור לסור מהם, שנאמר "לא תסור, מכל הדבר אשר יגידו לך--ימין ושמאל" (ראה דברים יז,יא).
ל ואחר בית דינו של רב אשי, שחיבר התלמוד בימי בנו וגמרו, נתפזרו ישראל בכל הארצות פיזור יתר, והגיעו לקצוות ולאיים הרחוקים; ורבתה קטטה בעולם, ונשתבשו הדרכים בגייסות. ונתמעט תלמוד תורה, ולא נתכנסו ישראל ללמוד בישיבותיהם אלפים ורבבות כמו שהיו מקודם....


"לז ושאלות רבות שואלין אנשי כל עיר ועיר לכל גאון שיהיה בימיהם לפרש להם דברים קשים שבתלמוד, והם משיבים להם כפי חכמתם; ואותן השואלין מקבצין התשובות, ועושין מהן ספרים להבין מהם.
לח גם חיברו הגאונים שבכל דור ודור, חיבורין לבאר התלמוד: מהם מי שפירש הלכות יחידות, ומהם מי שפירש פרקים יחידים שנתקשו בימיו, ומהם מי שפירש מסכתות וסדרים.
לט ועוד חיברו הלכות פסוקות, בעניין האסור והמותר והחייב והפטור, בדברים שהשעה צריכה להם, כדי שיהיו קרובין למדע מי שאינו יכול לירד לעומקו של תלמוד. וזו היא מלאכת ה' שעשו בה כל גאוני ישראל, מיום שחובר התלמוד ועד זמן זה, שהוא שנה שמינית אחר מאה ואלף לחורבן."

ולמה חשוב ללמוד את התורה עם המפרשים? משום שהתורה מלאה בסודות והמילים כלל אינם פשוטות.
לדוגמא: אם תקראו בבראשית את סיפור אדם וחוה, בלי לקרוא את הפרושים, כמו פרוש רש"י, תחשבו שלאדם לא היה הרבה שכל, היה אדם פשוט שקל לסטות אותו וכך אשתו הצליחה לשכנעו לאכול את התפוח מעץ הדעת. אך האין זה נשמע מוזר? זה נשמע כאילו שמשהו כאן חסר, שיש עוד לסיפור הזה...
אכן יש בהחלט עוד לסיפור הזה. הרב אליהו דסלר (בנוסף לעוד מפרשים), בספרו "מכתב מאליהו" מסביר שאדם הראשון פשוט כל כך אהב את ה' וכל כך רצה לקדש את ה' שכאשר הוא שמע על היצר הרע הוא החליט שהוא רוצה את היצר הרע. למה? כדי שהוא יוכל להתגבר עליו לשם שמים. הוא ידע שאם יהיה לו יצר רע שיאמר לו לעשות עבירות והוא לא יקשיב אזי יהיולו יותר זכויות על כך שלא הקשיב ליצר הרע. אבל הקב"ה חלק על סיבה זאת כי אמר שברגע שיש יצר רע לאדם, הוא כבר לא יוכל כל כך בקלות להתגבר עליו ולעשות רק את רצון ה'. ולמרות שאדם הראשון עשה זאת כעבודת ה' בכל זאת הוא ידע שהיה לו עבירה שלא שמע לה' והוא העניש את עצמו: הוא הטמין את גופו בחול ל120 שנה!
יש המון סיפורים מהתורה שלולא היינו קוראים את המפרשים לא היינו מבינים כלל מה שאירע באותם סיפורים. התורה פשוט מלאה בסודות שרק הצדיקים הגדולים, אשר כל חייהם מוקדשת אך ורק לעבודת ה' ולימוד התורה, זוכים להבין את הסודות (ועוד לא את כולם) של התורה.

מי שאומר שבאנו לעולם הזה במקרה ושכל מטרתינו כאן הוא להנות ולהרוויח הרבה כסף, הוא פשוט לא הקדיש לנושא מספיק מחשבה, לא מודה בכך שהוא פשוט לא יודע או ממציא לעצמו תירוץ כי האמת שהוא החוסר ידיעה והבנה שלו בעינין פשוט מפחיד אותו. רוב האנשים שלא למדו תורה מפחדים מאוד מהמוות. אך אם הם היו יודעים מה קורה לאחר המוות ובעולם הבא וכד' הם לא היו מפחדים למות. הם רק היו מפחדים מהעובדה שהם לא קיימו מספיק מצוות כשהם היו בעולם הזה ולא מלאו את התיקון שלהם, את המטרה שלהם בעולם הזה.

עבודת ה'

מה זה עבודת ה'? מי הוא ה' ולמה אנחנו צריכים לעבוד אותו?
כששאלתי פעם משהו שפעם היה דתי וחזר בשאלה, אם הוא באמת כבר לא מאמין בה' הוא אמר לי שהוא מאמין שיש איזה "כוח עליון" מעל ליקום אבל שלא צריך לשרת אותו, כביכול וכו.
הבנתי מזה שיש לו ולעוד המון אנשים כמוהו טעות ענקית. ובאמת יש בעיה בחינוך - בחינוך החילוני ובממלכתי דתי. אמנם מלמדים שה' הוא מלך העולם, ובבי"ס ממלכתי דתי מלמדים הרבה הלכות (אך לא ביסודיות) וקצת תורה וגמרא אבל חסר בסיס חשוב ללימודים האלה. אהבת ה' ואהבתו לעם ישראל. ואת זה ניתן להבין רק אם לומדים תורה עם המפרשים, ואת הספרים הקדושים של כל הצדיקים הגדולים שהיו מדור לדור כדון רבי עקיבא, רבי שמעון בר יוחאי (שכתב את הזוהר הקדוש), הבעל שם טוב, ועוד המון. ואם היו מלמדים חומר כמו שמלמדים בבי"הס החרדים, הפרשנים, חסידות, ועוד, אנשים היו מבינים הרבה יותר את ענין עבודת ה' ולמה באנו לעולם הזה.
הבעיה העיקרית היא אמונה. ברגע שאדם אומר "טוב, לזה אני כן מאמין אבל לדבר הזה שלא נראה לי הגיוני אני לא אאמין" הוא כבר לא יכול להמשיך וללמוד ולהבין את דרך ה'.
בואו ננסה להבין יותר את עבודת ה'. אנחנו יודעים שהוא מלך העולם ושחייבים לשמוע בקולו. זה נשמע מרתיע, נכון, אבל בואו נבין למה.
במדינות של הגויים, באמת, יושב על כסא מלכות מלך שכל היום עושה... כלום. מסביבו כולם רצים לשרת אותו, יש מלא אנשים עניים במלכות שלא דואגים להם, והמלך בארמונו מלא בעשירות, סתם בלי סיבה.
זו באמת תמונה מרתיעה.
אך זה הפוך ממלך יהודי. דוד המלך היה כל כך עניו ודאג לכל אחד ואחד מעם ישראל. מרוב אהבתו לעם, היהודים רצו בכל ליבם לשרת אותו. ולשרת אותו, לא הכוונה של לרוץ מסביבו כל היום ולנפנף לו מניפות בחום או לרחוץ את רגליו וכד'. הכוונה שכשהוא נתן הכוונה למישהו- מה יעשה בביתו עם משפחתו או כל דבר אחר, זה היה הכוונה מאהבה וייעוץ לטובת האדם.
עכשיו תתארו לכם "מישהו" פי ביליון ויותר עניו וצדיק ואוהב ממלך דוד. זהו ה' בכבודו ובעצמו.
אחת מהשמות הנרדפות של ה' זהו "טוב". ממש כך. כל דבר בעולם שהוא טוב, כל מחשבה טובה, כל הרגשה טובה, זה הכל ה'.

לא הייתם שמחים לשרת את "טוב"? "טוב" שולט בעולם. אם "רע" היה שולט, לא היינו חיים פה יותר מדקה.
עכשיו אנחנו יכולים קצת יותר להבין את "עבודת ה'". אמנם יש דברים שלעולם לא נבין לעומק כמו תפילה, השגחה פרטית ועוד. אך פה אנחנו שוב מובלים לנושא של אמונה. מה שניתן לומר הוא שאם צדיקים גדולים שדאגו אך ורק לעם ישראל מאמינים בה', בתורתו ושכל מה שה' עושה לנו הוא לטובתינו, אז אנחנו יכולים פשוט לסמוך עליהם - אנחנו, פשוטי העם הרחוקים מצדיקות.
חשוב מאוד להבין שאנחנו בעולם הזה רק כדי לתקן ולשפר את הנשמות שלנו כדי להגיע למצב של שלימות, מצב שבה כבר אין לנו יצר רע וכל רצוננינו זה רק עבודת ה', אהבת אחים ולעלות בקדושה. אך אנשים כל כך התרגלו לעולם הזה, לגשמיות והדרך של הגויים שעכשיו בקושי יש אנשים שיכולים למלאות את המטרה שהם עם נשמתם נשלחו לעולם הזה. עכשיו נביא ציטוטים מהאוטיסטים בתקווה שתבינו יותר את חשיבות המילים שלהם ואת החשיבות שלנו. אנחנו היהודים מאוד חשובים ויקרים לה'. יש לנו מטרה ותפקיד חשוב מאוד שיביא לנו רק טוב בעתיד.
דניאל, כ תשרי, תשס"ח: כדי לאהוב את הקב"ה ממש, צריכים לעשות את רצונו, אם לא, אז לא אוהבים אותו. הקב"ה אוהב אותנו, כן, בלי להתייחס למעשים שלנו, אך אם לא עושים תשובה, הוא לא יכול להשאיר אותנו במצב כזה, הוא חייב להביא אותנו למצב טוב.זה כמו אבא שיש לו ילד שירד מהדרך, הוא אוהב אותו, אבל לא יכול להשאיר אותו במצב כזה, אז נותן לו פליק, נותן לו מכה ומחזיר אותו למקום.אנשים באמת רוצים לאהוב את הקב"ה ולחיות חיים אחרים משלהם, וזה לא יכול להיות.אבא לא יתן לילד לעשות מה שהוא רוצה.
בנימין, י"ח אלול תשס"ז: כל הזמן הקב"ה מזהיר אותנו נותן לנו סימני דרך הוא רוצה באמת שנצליח לעשות תשובה.הוא מראה לנו עם כל מיני סימנים את סוד הדבר איך לשרוד ולהגיע לעולם הבא לימות המשיח וכמו אבא טוב הוא משאיר לנו רמזים מכל הכוונים.אם אחד לא מבין את הרמז שבא מדרך מסוימת אז הוא נותן רמז ממקום אחר וכל הזמן רמזים ורמזים שאומר: העולם הזה כלום.רק הצגה, רק סרט. כשהמסך נסגר על ההצגה, והאורות נדלקות באולם, מסתובבים אחד לשני ונזכרים שהם לא בעולם ההצגה אלא בעולם אחר לגמרי.ואם רואים סרט ומדליקים את האורות, פתאום נעלם הסרט שהיינו בטוחים שזה העולם באמת. ונזכרים שבכלל אנחנו חיים בעולם אחר.וזה החיים ודרך המזג אויר ודרך כל מיני דברים מהטבע ודרך ל"ע מחלות ודרך כל מיני מעשים משונים ודרך כל מיני בעיות על טבעיות הקב"ה מראה לנו העוה"ז רק אחיזת עיניים, ולא יותר.מקום שהנשמה מגיעה בלבוש עור ועצמות גידים וכו' כדי לתקן ולשפר ולנקות את הנשמה.


הנה חלק מתקשור של בנימין המבהירה בצורה חזקה וברורה מה זה לחיות בעולם הזה - עולם השקר ומה זה לחיות בימיות המשיח, עולם האמת:

מה זה אומר עולם של שקר?ומה זה אומר עולם של אמת?עולם של שקר זה העולם שמבוסס כביכול על למלאות את כל הרצונות של האדם, לא את רצון ד'. את רצון האדם. כדי לעשות את זה, האדם יצר לעצמו עולם עם עשרת דברות משלו. וכל עשרת הדברות שלו זה מתחיל עם - אני צריך, אני חייב, אני רוצה. זה הכל מסתובב מסביב לאדם עצמו. ויש בין האנשים האלה, שרק חיים בשביל ליהנות ולמלאות את התשוקות שלהם, ויש אנשים יותר עדינים כביכול שרוצים גם רוחניות. והרוחניות הזאת זה לא הקב"ה שהם רוצים, זה עבודה זרה שהם רוצים.
חשבתם פעם על אלה במצרים שלא יצאו? איך זה יכול להיות שהיו כל כך דבוקים לעבודה זרה של מצרים? אפילו ששמרו על שמותם ושפתם ולבושם, זאת אומרת היו דתיים, אבל התכופפו לאליל.איך זה יכול להיות שעם כל הניסים לא רצו לצאת ממצרים?באמת כי לא רצו לעזוב את העבודה זרה שלהם. מה זה אומר?זה אומר שלעבודה זרה היה בכל זאת כח.זה לא סתם איזה חתיכת אבן.ואיך שהוא זה העלה את הרגשות והצרכים של הבן אדם ונתן לו הנאה והרגשה טובה. איך זה יכול להיות ?פשוט, יש כח בכל דבר. אפשר לקחת אבן ולהיכנס לתוך החיים של האבן, לכל דבר יש חיים בעולם הזה, ולחוש משהו מעבר לרגיל שנותן הרגשה טובה. יש אנשים שאומרים שזה האליל שיביא את הישועה לאדם, ודווקא האליל רוצה את כל הדברים שאסורים בתורה. וזה מאד נעים.בונים עולם של שקר, בונים עולם ששחור זה לבן, עולם הפוך מהאמת, מבוסס על השקר של הגוף. לא על האמת של הנשמה, על השקר של הגוף.היום המצב מאד דומה.יש אנשים שהם המובילים בעולם הזה, המנהיגים, שאומרים יש דמוקרטיה. זה אומר, כל אדם חופשי לעשות מה שהוא רוצה. כל זמן שהוא לא הורג מישהו או גונב ממישהו, דברים כאלה.אבל באמת, ברגע שנותנים לאדם חופש לתת ליצרים שלו לחגוג, אי אפשר למנוע גם גניבה, גם רצח, ודברים הרבה יותר גרועים. ולכן גם יהודים טובים שמתלבשים כיהודים, בלב רוצים את הכביכול חופש הזה, לעשות מה שרוצים, מתי שרוצים. ואלה לא יוכלו לחיות בעולם של אמת.מה זה עולם של אמת?עולם של אמת זה אך ורק רצון ד'. ואחרי שמשיח בא, זה יהיה עולם בלי יצר הרע. כל אדם ירצה לעשות רק רצון ד', ושום דבר אחר , שום דבר. ולכן, קשה אפילו לדמיין איזה עולם נפלא זה יהיה. אבל נחיה מהבוקר עד הערב, מהערב עד הבוקר, רק בשביל לעשות רצון ד'. וההנאה תהיה מאד גדולה. אבל גם זה רק חלק של התהליך שיביא אותנו לשלמות הסופית.אבל זה הלידה. זה רגע הלידה, והגאולה זה התינוק, והתינוק עוד יגדל, ויהיו עוד שינויים. אבל זה מדי מסובך לדבר על זה. לא יהיה פשוט. לא יהיה פשוט בכלל.ד' שלח לנו נביאים, נביאי אמת, ירמיה, ישעיה, עמוס, וכו' והרבה צדיקים שכתבו את הפרשנות שלהם על מה שהנביאים אמרו, ופלא פלאים, זה הכל קורה במדויק. כי ד' שלח אותם להראות לעם ישראל מה עומד להיות, ואיך להבין את זה.ומה לעשות כדי להינצל.אבל רוב היהודים, ורוב הגויים לא מתייחסים לזה בכלל. מביאים קצת בתור קוריוז, בתור דבר מעניין, אבל ממשיכים אחר כך עם השקר שלהם.ועכשיו כשמתקרבים ללידה, הצירים יהיו הרבה יותר קשים.היהודים יסבלו, כל העולם יסבול. אדום ייהרס לגמרי, ותהיה פה מלחמה שכולם מכירים כגוג ומגוג. זה לא פשוט כל המלחמות, וכל הסבל וכל הסכנות, נשק גרעיני וכו'.וכל אחד יכול גם לראות שפה בארץ ישראל מחכה לנו מלחמה מאד גדולה ומסוכנת קרוב מאד זה לא יכול להיות אחר (אחרת), לא צריך נבואה בשביל זה. זה פשוט עובדה כבר, אבלהקב"ה לא צריך פצצה אטומית כדי לחסל ארץ שלמה,הוא יכול רק להזיז כביכול אצבע קטנה והכל נעלם.ואם כתוב שאדום ייהרס כליל, אז זה מה שיקרה, ואם הוא אומר שהצדיקים שיעשו תשובה יעברו את הצרות הגדולות האלה ויחיו, אז ככה זה יהיה.אוי, אוי, אוי, אוי, עם ישראל למה אתם – אנחנו כל כך קשי עורף.למה, למה לא מבינים באיזה סכנה עומדים, ושכל זה בא להציל אותנו שנוכל להגיע לשלמות הבריאה. שלימות הבריאה. מה יותר טוב להגיע לשלמות, או להישאר שבורים ועצובים, שכורים ששוכבים בתוך הקיא שלהם.מה עוד אפשר להגיד מה עוד אפשר לומר. תפתחו את העיניים, דור כל כך ירוד שלא מחפש את הדרך שד' כתב ברור בכל ספרי הקודש, אלא מקשיבים לאוטיסטים מסכנים.כן זה הדור שהנורמאלים הרבה מאד מתנהגים כמו אוטיסטים.מנותקים מהאמת. והאוטיסטים עצמם הם יותר נורמאליים כי אנחנו קשורים לאמת. וכשתגיע הגאולה השלימה, הגוף שלנו יתחיל לעבוד והנשמות שלנו נשארו טהורות. ואז עם כל הצדיקים נעלה להר הבית ונקריב קרבנות.
מדניאל, כ"ט כסלו, תשס"ח: עוד מעט זה יגמר והחיים יהיו טובים,וכולם יהיו בריאים וכולם יהיו שמחים,וכולם ילמדו תורה ולא יהיה יצר הרע ולא יכעסו אחד על השניויגורו ויחיו בשלוםעד השלב הבא שיהיה שלב עוד יותר גבוה לבני אדם,אבל את זה לא מבינים עכשיו.

תדמיינו לכם עולם מושלם מלא אהבה שם תפגשו ותחיו לצד כל משפחתכם כולל אלו שנפטרו, ז"ל. לא הייתם רוצים להגיע לעולם כזה? לא נפגעתם משקרים ורוע מספיק בחיים שלכם כדי להבין את הבל העולם הזה?

ולסיכום: עכשיו, כשהבנו יותר את כל העינינים האלה, עכשיו תוכלו לשאול, "טוב, אז מה עושים עכשיו?" אז, עכשיו עושים תשובה. מי שלא מבין בזה, יכול להכנס לאתר:
www.arachim.co.il

No comments: