Friday, February 13, 2015

נסיעה לאומן לנשים כא-כד אדר תשעה!!!!

בס"ד
חבל לפספס הזדמנות זו!!
 
הצטרפנה אלינו נשים מקסימות יהודיות
לנסיעה לאומן ולקברי הצדיקים
מכא-כד אדר
12-15 למרץ
תשע"ה
במחיר של $650 בלבד!!! כולל הכל!!
בואנה להתחזק איתנו
0504180811

No comments: