Friday, February 17, 2012

ארגון לב לאחים - לב - לאחים? לא, לב לשקר

רק כמה מילים לפני שבת.
לצערי הזדעזעתי מאוד עכשיו כששמעתי שארגון לב לאחים גרמו להרבה מאוד סבל ליהודים בגלל גזענות - בגלל שהם שונאים צניעות ואת המסורת של התורה הקדושה. (אני אישית מפסיקה מיד לתרום להם. והמבין יבין) כואב, ממש כואב הלב. העם היהודי מתפרק לאט לאט. בין עם זה חילונים נגד חרדים חרדים נגד חרדים, יהודים נגד קיצונים וכן הלאה. הבנתי שארגון לב לאחים, אין להם באמת לב לאחיהם עם ישראל. הם פשוט ראו יותר מידי סרטים של מדע בדיוני וכו והתלהבו. איי יי יי. מה קרה להלכה שאמרו חז"ל, "אל תדון את האדם עד שתגיע למקומו"? אני אומרת לכם חד וחלק, יהודים גזענים, מי שגורם איזה שהוא צער לנשים שמתלבשות במסורת היהודית הוא הולך לסבול מאוד מה'. ה' לא ישב וישתוק בזמן שאנשים מצערים את בניו ובנותיו הקרובים אליו ביותר.
יהודים (אמיתיים) יקרים, זה מצווה גדולה להתרחק מכל מי שמצער את הנשים האלו ומשפחותיהם ומצווה עוד יותר גדולה לחזק ולשמוח בהן. שמעתי על המשפטים שמתנהלים נגד נשים עם רדידים והנה התשובה שלי אליהם ולכל הנשים שמודאגות מכך שעוד רגע ידפקו הרשויות על דלתותינו: ך

משפחת ה. היקרים
עכשיו הדבר החשוב ביותר הוא להתחזק באמונה. הקב"ה מנהל את הענינים, לא החילונים, לא לב לאחים לא אף בשר ודם. אנחנו חייבים עכשיו להרים עיניים למעלה ולפנות לאבא. הוא לא ינטוש אותנו. מי שהתחילה ללבוש שאל ורדיד ידעה שזו מסירות נפש ענקית. וכמו שהיה בעבר, מי שמוסר את הנפש למען שמו יתברך, לפעמים סובל וסובל מאוד. זה קידוש ה'. אך מכיוון שאנחנו ביחד עם בורא העולם, אין לנו מה לדאוג בכלל. מי שממש מפחד/ת, שתוריד את הרדיד.
אבל מי שמבין שרק אבא בשמים מנהל את העולם ומחליט על הכל, לא מפחד בכלל.

חזקו ואמצו ולדבר עם ה' כללללל הזמן!


No comments: