Saturday, December 17, 2011

אשה עם רדיד - נראית מוסלמית??? ך

גוט ווך

היה לי וויכוח קצת סוער עם כמה נשים פה בגאולה. בעצם אחת מהן שבכלל לא לובשת שאל הייתה הכי רגועה ודברה עם הרבה יותר מחשבה, לב והגיון מהשתיים האחרות שדברו כאילו שהן מצוטטות מילה במילה את מה שהבורים ברחוב אומרים. "מה, אישה עם רדיד נראית כמו מוסלמית!" הן טענו. זה מעניין. משום מה אני תמיד חושבת על התשובות אחרי הוויכוח. טוב, מי יכול לחשוב בהגיון כשאנשים סתם צועקים עליך כמו חיות? בקיצור, הבנתי כמה דברים חשובים: ך
א. אם אישה עם רדיד נראית כמו מוסלמית, זה רע? הרי היום רב החרדיות נראות כמו שאר הגויים הלא מוסלמים. נו אז? יהודיות פעם כן היו נראות כמו מוסלמיות. כי כמו שאמרתי בסרט, המוסלמיות שמרו את מלבושם. עד לפני ההשכלה גם היהודיות שמרו את מלבושם. אך אז היצר הרע התלבש במילה "יופי" ו"מודרניות" חידושים של ההשכלה, ד"י, ואז התחיל ירידת הדורות

ב. אישה עם רדיד מושכת תשומת לב: אהבתי מאוד את השיעור של רב בניזרי בנושא. אפשר לשמוע את זה באתר של
kolhachizuk.com
הוא אומר שם - מה הנשים עם רדיד נראות משונות?! הרי הן לבושות כמו שיהודיות תמיד התלבשו! מי נראה משונה? כל שאר הנשים! שאר הנשים החרדיות עם הפאות, חליפות מחוייטות, חצאיות צרות וכל מיני אופנות פרובוקטיביות - הן נראות משונות! הן הבולטות! ורבנים אחרים כולל רב אמנון יצחק הבהירו שזה לא משנה אם מסתכלים על אישה שהיא מכוסה לגמרי כי היא צנועה ואינה מכשילה את הגברים. מותר להסתכל על קדושה. ך

ג. אם הבעיה היא שאישה עם רדיד נראית גוייה - סליחה, אבל האם ידעתם שהגברים החרדים דומים לקבוצה של נוצרים באמריקה שקוראים להם "אמיש"? ידעתם זאת? כן, ממש אותו לבוש. נו אז? מישהו מתלונן? לא

ד. למה כולם מאמינים ישר לסיפורים על הנשים האלו? זה המילה של הגבר או של בני המשפחה המתעללים בהן, נגד המילה של האישה. הנה לכם נקודה למחשבה: יהודים טובים, חרדי אמיתי לא יקשיב לדברים שנאמרים נגד יהודיה שמנסה לעבוד את ה' במסירות נפש כזו שעוד לא ראינו מאז תחילת ההשכלה. יהודי אמיתי יבין שיש פה משהו חשוד מאוד. אלו שיוצאים נגד הנשים עם השאלים וקוראים להן טאליבן וכיוב, הם מבזים, צועקים, יורקים, מרביצים, מרכלים, מה עוד? נו, זה יהודי טוב??? זה חרדי אמיתי? ומה הנשים עושות? מעבירות על כבודן ושותקות. סובלות בשקט. הן והרבנים שלהן לא יוצאים נגד רבנים, חס ושלום. רבנים מעטים יוצאים נגדן אולי. אבל מותר על פי התורה לא להקשיב לרכילות ולא לשמוע בקול רב שאומר דברים שהם ממש נגד התורה. להגיד שלאישה אסור לצאת לרחוב עם רדיד - זה נגד התורה, השולחן ערוך וכל הצדיקים שהיו עד לפני 50 שנה!!! רק לזה מותר לא לשמוע - לדברים שהם נגד יידישקייט ונגד המסורה

אסור לנשים שלובשות שאלים להגיד לאחרים לא לשמוע בקול רבנים ושלא צריך לשמוע לרבנים - כפי שאמרו לי שיש כמה נשים שמדברות כך. מובן שכל אחד צריך לשמוע בקול הרב שלו. השאלה זה האם מותר לשמוע לרבנים שאומרים דברים נגד ההלכה? שאומרים לא לדבר עם נשים שמתלבשות כמו שכתוב בשולחן ערוך? כלומר, אם הם אומרים שחייבים לאכול כשר, לשמור טהרת המשפחה, לשמור שבת ע"פ שמירת שבת כהילכתה וכו, דברים שהם לא שונים מהשולחן ערוך ומהתורה הקדושה, חייבים לשמוע - כל אחד לפי מה שהרב שלו אומר. אבל אם את אישה והרב שלך אומר לך לא לדבר עם נשים אחרות בגלל שהן מתלבשות כמו פעם - טוב, תחשבו בעצמיכם. בקיצור - זו הכוונה של הנשים שמדברות על "לא לשמוע לרבנים" רק שחלקן בעצמן קצת נפחו דברים ואמרו שלא צריך ללכת לפי הלכות צניעות של גדולי הדור ואני מוחה נגדן שאסור להן לדבר כך. מותר ללכת ע"פ ההלכות של משמר התורה, לדוגמא ושל גדולי הדור של היום. אם אישה רוצה לא לעשות רק את המינימום ורוצה להתחסד, אז היא יכולה ללבוש חצאית ארוכה מהמינימום של אמצע הרגל וכן הלאה. אבל אין מה להגיד, לאישה מותר ללבוש פאה בתנאי שזה עומד בדרישות של משמר התורה, לפחות. הבעיה פה היא ש99% מהפאות שלובשות היום הנשים הן אסורות על פי ההלכה של היום! ך

No comments: