Sunday, November 20, 2011

השונאים לשווא שאלים.wmv


מי לא בסדר? הנשים שלא מזיקות לאף אחד או אלו שרודפים אותם ומבזים אותם
???

אני רוצה להבהיר משהו שוב. 99% מהנשים שלובשות שאל הן נשים חרדיות "פרופר" שהולכות לפי המסורת היהודית, לפי שולחן ערוך והכל. אם יש אחוז אחד שלא הולכות לפי הלכה זה באמת המיעוטא של המיעוטא וזה לא בגלל השאל. זה בגלל שהן מבולבלות. הן כל כך רוצות ללכת עם הצניעות עד הסוף שהן פשוט כנראה התבלבלו. הן חייבות ללכת לפוסק ולבדוק שכל מה שהן עושות זה על פי הלכה. אחרת זה לא צניעות, זה הופך לאפיקורסות. אך הנקודה העיקרית פה היא שזה לא בגלל השאל. כמו שאי אפשר להגיד שבגלל הפריצות יהודים היום לא שומרים שבת כמו שצריך או לא יודעת מה. אמנם יש חרדיות שלא מתלבשות צנוע ומסתבר שהן גם לא שומרות הלכות טהרה כמו שצריך וגם לא הבעלים. אך כמו שלא רודפים אותם כך גם אסור לרדוף חרדים אחרים, בעיקר לא לרדוף אותם בגלל שלא רגילים ללבוש שלהם

וחייבים אבל חייבים לדון כל יהודי לכף זכות. לעולם לא יכול להיות שלום בוועלט אם לא נדון אחד את השני לכף זכות
יאלה! תתחילו להלחם למען השלום ולא נגד השלום

No comments: