Friday, November 18, 2011

זהו עכשיו הכל יצא לאור - כת השאלים זו לא כת

מה אומר לכם יהודים יקרים

ה' יתברך רצה שיראו ויבינו עם ישראל יותר לעומק על ענין לובשות השאלים. כת השאלים? זו לא כת. יש לנו ברכות מהצדיקים: רב ברלנד שליטא מרב רומפלר שליטא מרב ארוש שליטא רב רצאבי, ועוד שאיני יודעת את שמם. איני מדברת על אלו שלוקחות את ההלכה לידיים שלהם וקראות לזה "מטעמי צניעות".
אם יש נשים כאלו זה המיעוטא של המיעוטא וזה לא בגלל שיש להם שאל ורדיד (ולרוב זה המשפחות שלהם שמלשינות עליהם כי הם מתביישים בהם). אנשים שלא הולכים על פי ההלכה יש בכל קהילה של יהודים דתיים. נראה לכם שהתקשורת רודפת אחריהם גם? 95% ממי שלובשות שאל היום לובשות רק שאל או שאל ורדיד. לא רעלה, לא אוהל, לא שפיצים, לא שום דבר כזה. וגם הבד"ץ הודו בפנינו שהם אינם מתכוונים לשאל. גם לא לשאל על הראש. הם מתכוונים לאלפי שכבות עם רעלות ושפיצים ואוהלים מעל הראש וכו. הרי הלבוש של הסבתות שלנו מלפני כמה מאות שנים היה שאל ארוך, רדיד, סדין עטוף וכו. אז מובן שאין עם זה בעיה והרמב"ם אפילו דרש את זה. והיו קהילות ספרדיות שלבשו גם רעלה וגם קונוס מעל הראש כמו תימן. ולמרות שאני לא לובשת ככה אני בהחלט לא שופטת אותם. מי אני בכלל? אני יותר טובה מהם? הם עושות את זה לשם שמים. אז מה אם אני לא בשיטה הזאת. מה אכפת לי? מה אכפת לכם? לא נאה לכם, תעצמו עיניים. הן לא מכשילות גברים וזה עיקר האיסור. הן מפחידות? אז תעירו להם על כך בצורה יפה. ותתרגלו לא להתייחס אליהם.
רובינו יולדות בבתי חולים, הולכות לרופאים אם אין ברירה, שולחות את הילדים לב"ס אם יש, לא מכריחות ילדות קטנות ללבוש שאל, (אגב הבת שלי התחננה ממני שאסכים לה לשים. ואני הטפשה מפחדת שיחשבו שהכרחתי אותה אז ניסיתי לשכנע אותה שאולי לא כדאי עכשיו אבל הרב שלי אמר לא למנוע את זה ממנה אם זה רצונה) ורובינו מתחתנים כדת וכדין והולכים לפי שולחן ערוך ולא שום דבר מוזר ומשונה שלא כדרך המסורת היהודית

מי שקורא להן טאליבן צריך להכין עצמו היטב לקראת יום הדין ההולך ומתקרב

3 comments:

דוד said...

בעזה"י
אני מדברת לא מירושלים, וגם לא מבית שמש, דוקא מארץ רחוקה מאוד (נגיד לך בטלפון למטה),
חייבים להגיד ברורות, המלחמה נגד השאלים והרדידים, זה חלק בלתי נפרד מהמהלך הכולל של רדיפת יראי ה' בעקבתא דמשיחא, כמו שישעיהו הנביא ניבא וסר מרע משתולל (ישעיהו נט, טו), ורש"י (במסכת סנהדרין דף צז ע"א) אומר, שמי שיהיה סר מרע וירא אלקים "מוחזק שוטה על הבריות", כולם יגידו עליו שהוא משוגע הוא מטורף.
אין בזה שום הגיון, למה אשה שמכסה את הפנים שלה כמו אמותינו הקדושות, או לובשות כמו אמותינו, ואינה מבינה את ה'לוגיקה' למה פאה ארוכה או צמוד או קצר או כל מיני מרעין בישין הוא יפה, היא מבינה מה שהתורה אומרת שצניעות זה היופי האמיתי לאשה, ופריצות היא גנאי שאין כדוגמתו לבת ישראל, למה היא המשוגעת? אין בזה הגיון, אלא שזה הנסיון שהקב"ה מנסה את הנשים הצדקניות בעקבתא דמשיחא לפני ביאת המשיח, בשביל שהקב"ה רוצה שעבודת ה' תהיה לשמה, לא בשביל כבוד והתפארות או גאווה, ולכן מקבלים על זה כל כך הרבה בזיונות, כך שאנחנו לובשות את זה 'אך ורק בשבילך אבא שלנו'.
אתם לא לבד, אנחנו אתכם בכל הדרך.
אצלנו בקהילה, כל הנשים כולן לבושות כמו אמותינו הקדושות, עם שאל ורדיד ארוך, עם גזרת בגד עתיקה (שאנחנו קוראים לזה 'משבצות זהב'), גם בנותינו זזויות מחוטבות תבנית היכל, מכסות את ראשיהן והולכות בצניעות.
את הכל אנחנו עושים באחדות מתוך שמחה ואהבה, בדרך כלל על כל גדר חדש שקבלנו ביחד אחר התייעצות עשינו קידוש.
נכון לרגע זה, אנחנו לא מכסים את הפנים. אבל האם יש בזה איזה רע לכסות את הפנים, אדרבא זו קדושה יתירה. וגברת יקרה, בעלת השמחה האמיתית, אני לא מבין למה יש להסתייג מהרעלות ואוהלים ושפיצים, למרות שאנחנו לא לובשות את זה, אבל להסתייג חס ושלום, אדרבא אנחנו מסתייגים מפיאות נכריות, מפריצות ומכל דבר שאינו לרצון לפני בורא עולם.
עכשיו כולנו מחוייבות 'לקחת את ההלכה לידים', כי הרי ההלכה לא נמסרה למשה מסיני בשביל שלא תהיה בידים. ואם יש אשה שלא רוצה שרופא יטפל בבת שלה, במוסד ענקי עם מאות רופאות ואחיות (כגון הדסה), ומשבקשתה אינה נתמלאת היא פונה לטיפול פרטי, אשרה ואשרי חלקה וממנה יראו וכן יעשו.
הטלפון שלנו הוא
00-1819-3234070
ונפנה אותכם לעוד טלפונים בקהילה בעזה"י
חזקו ואמצו.
אגב, אל תתביישו כל כך במילה טאליבאן, זה דוקא מילה טובה, גם אורטודוקסיה גם שימשה מושג לגנאי בידי הרפורמים נגד היהודים החרדים, כאילו הם רוצים לשמור את התורה בדרך הישנה בלי התחשבות עם השלטונות כדרך הכנסייה האורטודוקסית ביוון שלא התחשבה עם האפיפיור. אבל כיון שזה סימל נאמנות לתורה, גדולי ישראל התשמשו בזה ונלחמו על זה.
גם כאן, אם המושג טאליבאן מבטא נאמנות לתורה, בכבוד גדול, אז תקראו לנו יהודים טאליבאנים.
אבל אל תסתייגי תמיד מה'מיעוטא דמיעוטא', אדרבה אם ה'תפארת שבתפארת', ואם הכתבים למיניהם קופצים עליהם זה בגלל שהם מרגישים שהם מביאים להם את הסוף (גאולה שלימה)...
היום ה'מיעוטא דמיעוטא' הם החשובים כלפי הקב"ה.

Anonymous said...

"כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ”

מכתב גלוי לכבוד רע-בני ומנהיגי "העדה הרעה הזאת"

אם אתם חושבים שבגזירות שמד של רשעיות הציונים, והעדה החרדית בגיבוי עשקנים מ"עדה הרעה" יצליחו למנוע אפילו יהודי אחד, או יהודיה אחת, או ילדה אחת, מללבוש כמו שלבשו אמותינו הקדושות, טעות גדולה היא זאת.
העדה פשוט בושה וחרפה היא לנו בשעה שסימני גאולה מתממשים ובאים, ולא מדברים על הפריצות החרדית [על לבישת הפרוצות והחצאיות הקצרות והבגדים הצמודות שבנות ונשות ישראל לובשות היום]

עברנו את פרעה 210 שנים ולא שינינו שמותינו לבושינו ולשונינו.

עברנו את נבוכדנצר 70 שנה.

וגם עברנו את אנטיוכוס ומלכות יון.

וגם את מלכות רומא עברנו והמשכנו להיות יהודים.

עברנו, והמשכנו להיות יהודים חרדים "המכונים היום "טאליבאנים" ע"י "כת העדה החרדית"

נעבור גם את "כת העדה החרדית" עם הבריונים שלהם אפ' עם דוידוביץ ובלוי ואורי סופר וחתניו...

הרדיפה הזאת דומה בדיוק לרדיפת שונאי הדת ימ"ש, שאם הי' נדמה להם עוולה אצל בעל זקן ופיאות היו מאשימים את כל בעלי הזקנים ופיאות. וכן המכתב של הרה"ג ר''מ ברנדסדורפר שליט"א ל"העדה הרעה הזאת" נכתב בדברים מדי מדומים רק בכדי לגרות יותר את האש נגד הצניעות ר"ל

כן נעבור את גם את שלטונות הציונים, שהיום הם יד ביד עם העדה החרדית מירושלים, וגם את העשקנים והשופטנים שלהם, ואנחנו בשם ה' נעשה ונצליח, שהרי הצניעות היא מעל הכל. נראה לי שכולכם מקנאים בהן, אחרת אני לא מבין את גודל הפרסום נגדם! הגיע הזמן שנאמר את האמת.

אפילו פרעה הרשע, לא גזר אלא על הזכרים, ואתם גוזרים גם על הבנות והנשים, אבל משום שבם"ד נשותינו תוכם כברם, הכי צנועות מכל העולם, בוודאי הם ימשיכו ללבוש כמו שלבשו אמותינו ואמות אמותינו מדורי דורות בלי שום שינוי (ליתר פירוט והבהרה: לבוש יהודי 'טאליבאני' לחלוטין) ויאבדו הם ואלף כיוצא בהם.

נגמר עולם הגאווה והשקר ! גאולה התחילה ! אורו של משיח נמצא! משיח בדרך לתת פקודות לניהול העולם, וכל מי שמתחזקת בצניעותה מקרבת יותר ויותר את הגאולה!!!!

מרן המשגיח רבי יחזקאל לוונישטיין זצ"ל היה מספר שבקלם שבליטא היו שני רחובות אחד לגברים ואחד לנשים. וגם היום בבני ברק, בירושלים, ובבית שמש, יש שני דרכים, הצנועות-והפרוצות.

כבר היה הרבה אנשים שרצו לעקור את יסודי תורותינו הקדושה, אתם לא הראשונים, מי אתם שתשפטו אותם, הצניעות שלהם בקדושה וטהרה מעל כל קיום המצות שלכם. ובס"ד יקויים אלו אצל הצנועות, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, אמן כן יהי רצון.

לאחרונה ה' יתברך מכה לנו במיתת הגדולים זצוק"ל, ובטילים ועוד איומים מאיומים שונים,ר"ל שובו בנים שובבים, שובו.. למה זה כך? משום... "רבי יוסי בן אלישע אומר אם ראית דור שצרות רבות באות עליו צא ובדוק "בדייני ישראל" שכל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשביל (הבד"ץ)"דייני ישראל"

Anonymous said...

ל"אנונימי" שלום וברכה
אני מבינה את הרגשות שלך אך אנו חייבים להזהר כשאנחנו מדברים על העדה ורבנים. אם זה נכון אז זה לשון הרע ואם זה לא נכון אז זה "מוציא שםרע". חוץ מזה שלאחרונה אמרו לי שזה לרב העסקנים של העדה. אמרו לי שרב וייס הגאבד בכלל לא ידע מההפגנה ואפילו אמר להם להפסיק את ההפגנה. אז נראה לי שזה סתם בני משפחות היידשים שעושים רעש רח"ל ולא צריך כלל להתייחס אליהם ולשטויות שלהם. אנחנו את שלנו עושים למען ה' יתברך וכל אחד מבין את זה איך שהנשמה שלו נותנת לו להבין את זה. אשרי חלקם של מי שמכבד את הצניעות ומי שהוא עבד ה' אמיתי גם אם האישה לא לובשת שאל, עצם זה שהיא מכבדת את זה היא כבר עם ישראל ותזכה למשיח בע"ה