Wednesday, March 9, 2011

האמת על נשות ה"שאלים"

למי שרצתה לדעת מה האמת על הנשים החרדיות שלובשות שאל ורדיד, הנה לקחתי את הסרט הנוראי שצלמו רשת 360 לערוץ 2 ועשיתי אותו סרט אמת במקום הסרט שקר שהם עשו
האמת על "נשות הטאליבן"

זה מיועד רק למי שכבר ראו את הסרט ולנשים חרדיות (לא לגברים חרדים משום "קול אישה" וכו)

No comments: